Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Verkeersles op school

Wij maken je wegwijs!

Verkeerslessen

Gebleken is dat de kennis van de verkeersregels en de verkeersborden

onder jeugdigen vanaf 12 jaar minimaal is.

Na het eventueel doen van het verkeersexamen in groep 7 van de basisschool zakt de vergaarde kennis heel snel weg. En juist deze kennis en verantwoord gedrag zijn nodig als deze kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan en ze niet meer in hun eigen omgeving verblijven, maar heel vaak in druk verkeer en vreemde en ingewikkelde verkeerssituaties terecht komen.

Goede lessen in de verkeersregels en verantwoord gedrag is dan ook zeer wenselijk

Alle mogelijke verkeerslessen kan ik als gastdocent op uw school of voor uw organisatie verzorgen.

Bijvoorbeeld lessen voor en over de regels van fietsers en voetgangers en hun gewenst gedrag. Of lessen over de voorrangsregels en regels over vóór laten gaan bij afslaan.

Moet de auto de voetganger voor laten gaan?

Moet de voetganger de auto die vanuit een onverharde weg komt voor laten gaan?

Mogen de fietsers eerst?

Moet de fietser die uit de onverharde weg komt de voetganger voor laten gaan?